Ֆունկցիոնալ ապարատները հանվող ապարատներ են (վեստիբուլյար պլաստինաներ), որոնք տեղադրվում են մի կողմից շուրթերի և այտերի, մյուս կողմից՝ ատամների միջև: 

Նրանք բարդ  կոնստրուկցիաներ են, որոնք կոնկրետ դիրքով  ամրակայում են ծնոտները:

Ժամանակակից ստոմատոլոգիայում առանձնանում է ֆունկցիոնալ ապարատների մեծ տեսականի, որոնք օգնում են լավ արդյունքների հասնել տարբեր բարդության օրթոդոնտիկ պաթոլոգիաների  դեպքերում:

Ֆունկցիոնալ ապարատները.

 • Նպաստում են թերզարգացած ծնոտի աճին
 • Կանգնեցնում են գերզարգացած ծնոտի աճը
 • Ստեղծում են պայմաններ ծամող և միմիկական մկանների ֆունկցիաների կարգավորման համար
 • Օգնում են վերադասավորել ատամնաշարերի, հոդերի գլխիկների և քունքստործնոտային հոդերի փոսիկների հարաբերակցությունը 

Ֆունկցիոնալ ապարատների առավելությունները․

 • Որոշ դեպքերում ուղղում են կծվածքի խանգարումն առանց բրեկետներով արմատական բուժման
 • Կրճատում են բրեկետ-համակարգեր կրելու ժամկետը
 • Ունեն ավելի մատչելի գին

Բուժման բնույթը

Ֆունկցիոնալ ապարատների միջոցով տեղաշարժվում են փափուկ հյուսվածքները, որոնք խանգարում են ծնոտների ճիշտ աճելուն և զարգանալուն: Դրանք համարվում են կծվածքի պաթոլոգիայի և վատ սովորությունների հետևանք:

Վեստիբուլյար պլաստինաները կարող են իրենց մեջ ներառել մասնիկներ, որոնք կարգավորում են լեզվի ֆունկցիան և դիրքը, բերանի շրջանաձև մկանը, ստորին ծնոտի դիրքը:

Կրելու շրջանը

Վեստիբուլյար պլաստինաները նախատեսված են առավելապես գիշերային օգտագործման համար: Ճիշտ միոֆունկցիոնալ հիշողության ձևավորման համար կարող է ծագել ցերեկը 1 կամ 2 ժամ կրելու կարիք:

Սովորաբար ադապտացիայի շրջանը տևում է մոտ մեկ ամիս: Ճիշտ ընտրված կոնստրուկցիայի դեպքում ցավը բացառվում է:

Բուժառուն կարող է ունենալ թեթև դիսկոմֆորտ այդ շրջանում բարձր թքարտադրության պատճառով: Երբեմն ծագում են խոսքի հարաբերական խանգարումներ, բայց տվյալ շեղումը կրում է ժամանակավոր բնույթ: 

Վաղ տարիքում կաթնատամների հեռացումը կարող է հանգեցնել սխալ կծվածքի: Ատամները վաղ շրջանում կորցնելու պատճառով կծվածքի պաթոլոգիայի ձևավորումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պատրաստել և կրել արհեստական ատամներով պլաստինաներով հանվող ապարատ կամ օրթոդոնտիկ չհանվող կոնստուկցիաներ:

Փոփոխվող կծվածքի շրջանում (6 տարեկանից սկսած) վերջինիս կարգավորման համար կիրառվում են․ 

 • Պլաստինաներով հանվող ապարատներ
 • Ֆունկցիոնալ ապարատներ
 • Միոֆունկցիոնալ տրեյներներ
 • Էլաստիկ սիլիկոնե կապաներ  

Պլաստինայով ապարատը ակտիվ մասնիկներով (կեռիկներ, պտուտակներ, զսպանակներ) հատուկ կոնստրուկցիա է, որը ամրացվում է ատամներին հատուկ կեռիկների օգնությամբ:

Պլաստինաների միջոցով կարելի է փոխել ծնոտների չափերն ու ձևերը՝ երկարացնել, լայնացնել, կարճացնել և նույնիսկ տեղափոխել ատամները:

Կրելու ժամկետը

Պլաստինաներով ապարատն անհրաժեշտ է կրել ամենօրյա և շուրջօրյա ռեժիմով:

Ինչու պետք է դիմել օրթոդոնտին դեռ ակտիվ աճի ժամանակ․ 

 • Պաթոլոգիայի հայտնաբերումը և բուժումը տվյալ փուլում անցնում է ավելի հարմարավետ երեխայի և ծնողների համար
 • Ունի ավելի մատչելի գին
 • Կծվածքի ուղղումն անցնում է բնական ճանապարհով
 • Ապահովում է ավելի կայուն և էսթետիկ արդյունք

Երեխաների՝ ֆունկցիոնալ ապարատներով օրթոդոնտիկ բուժման արդյունքը շատ դեպքերում կախված է ապարատները կանոնավոր և ճիշտ կրելուց: Ցանկալի արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է ծնողների ներգրավումն ու հսկողությունը:

Օրթոդոնտի խորհուրդներին և կրելու ռեժիմին խստորեն հետևելու պարագայում արդեն 2-3 ամիս հետո նկատելի է լինում դրական տեղաշարժ:

Մշտական ատամների դուրս գալու ընթացքի հսկողությունը օրթոդոնտին թույլ կտա ճիշտ ժամանակին ընտրել անհրաժեշտ ապարատները, որոնք կարգավորում են ձեր երեխայի կծվածքը բնական և անվտանգ ձևով: 

Ինչքան շուտ դիմեք մասնագետի օգնությանը, այնքան արագ հնարավոր կլինի հայտնաբերել և ուղղել կծվածքի և ատամների դիրքի խանգարումները: 

Օրթոդոնտիկ պաթոլոգիաների առաջացման պատճառները․

 • Գենետիկ հակվածություն
 • Շնչառություն բերանով (կարող է դառնալ վերին ծնոտի նեղացման պատճառ և դրանով հանգեցնել ատամների խտացմանը բնական աճի համար ոչ բավարար տեղ լինելու պատճառով)
 • Շուրթերի անդադար կծոտումը (որպես հետևանք դեպի առաջ է մղվում ստորին ծնոտը): 

Օրթոդոնտիկ բուժման մի շարք մեթոդներ դառնում են ոչ արդիական ու անարդյունավետ, քանի որ տարիքին զուգահեռ նվազում է ատամների շարժունությունը: 

Օրթոդոնտիկ բուժման առավելությունները Հայաստանում՝ Ավանտայում․

 • Օրթոդոնտիկ բուժման ժամանակակից մեթոդների լայն սպեկտր
 • Ամենամեծ օրթոդոնտիկ բաժանմունքը Երևանում
 • Բազմամյա փորձ
 • Միջազգային առաջատար փորձի կիրառում
 • Հազարավոր երջանիկ բուժառուներ 

Մեր օրթոդոնտների խորհուրդները ծնողներին

 • Եթե երեխայի մոտ նկատվում են խոսքի խանգարումներ ֆունկցիոնալ ապարատը կրելու ժամանակ, կարող եք հետևել, որպեսզի նա բարձրաձայն կարդա այնքան, մինչև չսկսի բառերը ճիշտ և հասկանալի արտասանել: Սովորաբար, դա տևում է մի շաբաթ։
 • Օրթոդոնտիկ ապարատները պետք է հանել սնվելու ժամանակ: Երբ երեխան ավարտի սնվելու ընթացքը, պետք է ողողել բերանը, իսկ ավելի լավ տարբերակ կլինի ատամները մաքրելը: 
 • Մի թույլատրեք ուտել քաղցրավենիք և խմել գազավորված ըմպելիքներ օրթոդոնտիկ ապարատները կրելու ժամանակ:
 • Եթե երեխայի մոտ ատամն է ընկել կամ, հակառակը, սկսել է դուրս գալ, ապա պետք է այցելել բժշկի՝ անհատական անհրաժեշտ խորհուրդները ստանալու համար: 

Ավանտա ժամանակակից ստոմատոլոգիայի կենտրոնում  հավաքված են երկրի լավագույն օրթոդոնտները: Սկզբնական անվճար խորհրդատվության ժամանակ մասնագետը կօգնի ընտրել օրթոդոնտիկ բուժման ամենահարմար մեթոդը մեզ մոտ ներկայացված տարբերակների լայն շրջանակից: