Տրեյներներ և ակտիվատորներ. սրանք եզակի ունիվերսալ ապարատներ են լեզվի, շուրթերի ֆունկցիայի խանգարումների շտկման, բերանային շնչառության կարգավորման, կծվածքի և օկլյուզիայի զարգացող անոմալիաների ուղղման համար: Այդ ապարատները անվանում են նաև նախաօրթոդոնտիկ տրեյներներ, քանի որ դրանց կիրառումը նախորդում է օրթոդոնտիկ բուժումն սկսելու ավանդական տարիքին: Դրանց կիրառումը ցուցված է 6-12 տարեկան հասակում, այսպես կոչված ՙխառը կծվածքի՚ ժամանակ, երբ կաթնատամները փոխարինվում են մշտական ատամներով:


Տվյալ տարիքային շրջանում օգտագործվում են երեք տեսակի տրեյներներ 

– Նախաօրթոդոնտիկ կապույտ կամ վարդագույն միոֆունկցիոնալ ապարատ
– LM- ակտիվատոր
– Միոբրայս
Յուրաքանչյուր ապարատի համար կան ցուցումներ և հակացուցումներ: Միայն օրթոդոնտը կարող է որոշել, թե ինչ խախտումներ կան Ձեր երեխայի մոտ, և ինչ տեսակի տրեյներ է հարմար նրան: Այսպես, օրինակ, միոֆունկցիոնալ ապարատները և LM- ակտիվատորները ցուցված են շնչառական, կլլման ֆունկցիաների խախտումների ժամանակ: Միոբրայսը կառուցվածքով ավելի բարդ ապարատ է, որը սիլիկոնային հիմքից բացի իր ներսում ունի կոշտ հիմնակմախք պլաստմասից և բջիջ` յուրաքանչյուր ատամի համար, ինչը զգալիորեն ավելի արդյունավետ է ոչ ճիշտ կանգնած ատամներն ուղղելու համար: Ապարատն ընտրվում է անհատապես` ըստ չափերի:


Չնայած իրենց կառուցվածքային տարբերություններին` բոլոր վերոնշյալ ապարա տներն ունեն հետևյալ առավելությունները

– Շատ դյուրակիր են, քանի որ պատրաստված են փափուկ սիլիկոնից:
– Ապարատը կրում են օրական 1-2 ժամ տանը և ամեն գիշեր: Հենց այս հանգամանքը մեր այցելուներին հնարավորություն է տալիս խախտումներն ուղղել շրջապատի համար առավելագույնս աննկատ:
– Դրանք միակ ապարատներն են, որոնք ուղղում են շնչառության և կլլման խախտված ֆունկցիաները:
– Ապարատում ստորին ծնոտի ճիշտ դիրքը թույլ է տալիս խթանել աճի գոտիները, դրանով իսկ ուղղել ոչ ճիշտ կծվածքը:
– Ապարատը թույլ է տալիս նաև վերացնել մատը, պտուկը, շուրթերը ծծելու վնասակար սովորույթը:
– Տրեյներ ապարատով բուժման դեպքում տեղի է ունենում անհավասար կանգնած ատամների հավասարեցում, տարածության բացում բոլորովին տեղ չունեցող ատամների համար:
– Ապարատը երկծնոտային է, ուստի ուղղումը տեղի է ունենում անմիջապես երկու ծնոտներին: