Մետաղական բրեկետներ 1Մետաղական բրեկետներ. բրեկետների այս տեսակն առավել պահանջարկված է և գնի առումով` մատչելի: Մետաղական բրեկետները վերաբերում են վեստիբուլյար (ամրացվում են ատամնաշարի արտաքին մակերեսին), դասական բրեկետներին և մեծ ճանաչում են գտել ահա արդեն երկար տարիներ: Մետաղական բրեկետների միակ թերությունը դրանց տեսանելի լինելն է ատամնաշարի վրա, ինչը խախտում է ատամների էսթետիկական ամբողջականությունը:
Ներկայումս ի հայտ է եկել բրեկետների այդ տեսակի մեծ բազմազանություն, լայն տարածում է գտնում թանկարժեք մետաղներից բրեկետների պատրաստման հնարավորությունը:
Սակայն դրանք զգալիորեն թանկ են սովորական մետաղական բրեկետների համեմատ:

Մետաղական բրեկետների տեղադրումը կատարվում է դասական ձևով

– Բրեկետների սոսնձում ատամնաշարի արտաքին մակերեսին:
– Աղեղի անցկացում բրեկետների միջև:
– Աղեղի ձգում:

Մետաղական բրեկետներՄետաղական բրեկետների մեծ մասը ներկայումս փոխվում է տեսքով, ի հայտ են գալիս նոր մշակումներ, նոր համաձուլվածքներ, որոնք պաշտպանված են օքսիդացումից: Ժամանակակից մետաղական բրեկետները Ձեզ կօգնեն ուղղել անհավասար ատամները շատ կարճ ժամանակում (1-1,5 տարի): Մետաղական բրեկետները կարելի է համարձակորեն անվանել բրեկետների առաջատար, քանի որ հենց դրանք էին առաջին բրեկետները, որ ի հայտ եկան, և հիմա իրավամբ համարվում են առաջատար:

Միակը, որ փոխվում է, բրեկետի կազմի մեջ մտնող մետաղի բաղադրությունն է:
Բոլոր դեպքերում մետաղն առաջվա պես մնում է ամենապահանջված միացությունը բրեկետ-համակարգում:

Մետաղական բրեկետների մասին ավելի շատ բան իմանալու համար կարող եք գրանցվել խորհրդատվության Ավանտա նորարարական բժշկության կենտրոնում:
Խորհրդատվության ժամանակ կարող եք գնահատել Ձեր սխալ կծվածքի աստիճանը: