Կերամիկական բրեկետներն իրենց անունը ստացել են այն նյութից, որից պատրաստվում են: Ամեն տարի բրեկետների տվյալ տեսակը դառնում է ավելի պահանջված։ Ելնելով էսթետիկությունից՝ կոնստրուկցիան պատրաստված է կիսաթափանցիկ նյութից և չի փչացնում ատամնաշարի էսթետիկան: 

Կերամիկական բրեկետներից առանձնանում են շափյուղյա բրեկետները, որոնք ավելի ամուր են և էսթետիկ: 

Կերամիկական բրեկետները կարելի է բաժանել երկու մեծ դասի՝ 

  • Բրեկետներ, որ իրենց բաղադրության մեջ ունեն պոլիկրիստալ (1-ին տեսակ),
  • Բրեկետներ, որ իրենց բաղադրության մեջ ունեն մոնոկրիստալ (2-րդ տեսակ):

Բրեկետները համարյա անտեսանելի են ատամների վրա՝ նրանք կիսաթափանցիկ են, չեն փչացնում էսթետիկ տեսքը: 

Ժամանակակից կերամիկական բրեկետները չեն փոխում իրենց գույնը թքի կամ սննդամթերքի ֆերմետների ազդեցությունից: 

Կերամիկական բրեկետներն առաջարկվում են մատչելի գնային կատեգորիայով, այդ պատճառով շատ բուժառուների ընտրությունն են դառնում: 

Մեր կենտրոնում օրթոդոնտի հետ խորհրդատվությունն անվճար է: