Ինվիզիլայն (Invisalign) օրթոդոնտիկ համակարգն արմատապես տարբերվում է ավանդական բրեկետներից: 

Ինվիզիլայնը թափանցիկ պլաստիկ կապաներ են, որոնք հագցվում են ատամների վրա և կիրառվում են սխալ կծվածքն ուղղելու նպատակով:

Ինվիզիլայն համակարգով օրթոդոնտիկ բուժման փուլերը․

  • Invisalign համակարգի ընտրություն բուժառուի կողմից
  • Ատամների ծեփապատճեններ ստանալը
  • Invisalign-ի պատրաստման հայտն ուղարկելը Միացյալ Նահանգներ
  • Համակարգի ստացումը և տեղադրումը

Համակարգը պատրաստվում է անհատական յուրաքանչյուր բուժառուի համար ԱՄՆ-ում: Պատրաստման համար օգտագործում է նորարարական լազերային սարք, որն անցկացնում է կոնկրետ հաշվարկներ՝ հիմք ընդունելով ատամների ծեփապատճեններն ու տրամադրված  նկարները, նաև՝ բուժման պլանը:

Թափանցիկ նյութերից պատրաստվում են անհատական կապաներ: Միանգամից արտադրվում է դրանց մի ամբողջ շարք, որը բուժառուին է տրամադրվում որոշ ժամանակ անց: 

Բուժման տևողությունը տատանվում է՝ պայմանավորված ամեն առանձին դեպքի բարդության աստիճանով:

Ինվիզիլայն համակարգերը կիրառվում են օրթոդոնտիկ բուժման ոչ բոլոր անհրաժեշտ դեպքերում, այլ միայն երբ կծվածքի խանգարումններն աննշան են և բուժառուն, որոշակի հանգամանքներից ելնելով չի ցանկանում դիմել բրեկետներով ավանդական բուժմանը:

Մեր կենտրոնում օրթոդոնտի հետ խորհրդատվությունն անվճար է: Խորհրդատվության ժամանակ մասնագետը կառաջարկի օրթոդոնտիկ բուժման՝ ձեզ առավել հարմար մեթոդը: