բրեկետ համակարգերըԲրեկետները` բրեկետ – համակարգերը, փոքրիկ փականի տեսքով հնարամիտ հարմարանքներ են, որոնք ունակ են աստիճանաբար շտկել ատամնաշարը, դրանով իսկ ուղղել ատամների կծվածքը: Բրեկետները ատամներին ֆիքսվում են հատուկ նյութի օգնությամբ, ատամի ներքին կամ արտաքին մակերեսին: Բրեկետների միջոցով ատամների հավասարեցումն սկսվում է այն պահից, հենց որ հատուկ աղեղը հիշողության էֆեկտով տեղադրվում է բրեկետների փորակների մեջ: Աղեղը բրեկետներում կատարում է գլխավոր դերը, քանի որ հենց նա է ճնշում գործադրում ատամի վրա ստիպելով տեղաշարժվել:

Բրեկետների (բրեկետ – համակարգերի) տեղադրումը

Երեխաների պարագայում, որպես կանոն, տեղադրում ենք շարժական համակարգեր կծվածքի ուղղման համար: Դա կապված է այն բանի հետ, որ մանկական կծվածքը հեշտ է ուղղել նույնիսկ թիթեղիկների և կապաների օգնությամբ: Չափահասների և մեծահասակների մոտ կծվածքն արդեն ձևավորված է և առանց ոչ շարժական բրեկետ-համակարգերի հնարավոր չէ ոչինչ անել: Նրանց բրեկետներ տեղադրում ենք հետևյալ դեպքերում.
• Միջատամնային տարածության (այսպես կոչված տրեմաների և դիաստեմների) առկայության դեպքում:
• Ոչ ճիշտ ծկթման դեպքում ատամի ձգման համար:
• Ատամները տեղաշարժելու, այդ թվում նաև ատամի կորստի հետևանքով տեղաշարժելու անհրաժեշտության դեպքում:

Բրեկետների կրումը

Ատամնաշարի վիճակից կախված բրեկետները կրում են 1-3 տարի, բուժող բժշկի մշտական հսկողության ներքո: Հիմնականում բրեկետները կրում են 1,5 տարի, և արժե գնալ դրան: Բրեկետների կրումից հետո ստացված արդյունքի ամրապնդման համար անհրաժեշտ է ոչ երկար ժամանակ կրել հատուկ ռետեյներներ: Ընդամենը մեկուկես տարի, և հավասարեցված ատամները մինչև կյանքի վերջը ուրախություն կպատճառեն Ձեզ և բարի նախանձի զգացում կառաջացնեն Ձեր զրուցակիցների մոտ:

Բրեկետների տեսակները (ըստ նյութի)

Այսօրվա վիճակով գոյություն ունեն բրեկետների մի քանի տեսակներ.
• Մետաղական բրեկետներ
• Կերամիկական բրեկետներ
• Շափյուղային բրեկետներ
• Լեզվային բրեկետներ