Բարորակ նորագոյացությունների տեսակներ, որոնք հեռացվում են ELLMAN տեխնոլոգիայի օգնությամբ. 

– Պտկիկի հեռացում,
– խալերի հեռացում,
– գորտնուկների հեռացում,
– ֆիբրոմների (բարորակ թելքուռուցքների) հեռացում,
նորագոյացությունների հեռացում– կերատոմների հեռացում,
– քսանտելազմների հեռացում,
– հեմանգիոմների հեռացում,
– մաշկային եղջյուրի հեռացում,- կոնտագիոնային մոլյուսկի հեռացում,
– կոշտուկների հեռացում,
– աթերների հեռացում,
– բազալիոմների հեռացում,
– լիպոմայի (ճարպուռուցքի) հեռացում։