Սիասկոպիան մաշկի վրա առաջացած նորագոյացություններն ուսումնասիրող արագ և անվնաս մեթոդ է: Հայտնի է իր բարձր ճշգրտությամբ:

SIMSYS թվային վիդեո դիագնոստիկան ժամանակակից տեխնոլոգիաների վառ օրինակ է: Բարձր որակի նկարահանման շնորհիվ կարելի է խուսափել մաշկը վնասելուց, ծակելուց, քերելուց: Այդ վնասվածքները խախտում են մաշկի ամբողջականությունը, խորացնում են խնդիրները:  

Диагностика-SIAscopy
Диагностика-SIAscopy.

Մեթոդի էությունը
Սիասկոպիան
հիմնված է լուսային ճառագայթների ալիքների, պիգմենտային մելանինի, կոլագենի ու հեմոգլոբինի փոխազդեցության վրա (ֆոտոսպեկրոմետրիա): 

Լուսային ճառագայթները ներթափանցում են մինչև 2 մմ խորություն: Դա հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու մաշկի խորքային շերտերը:

Ամբողջ տեղեկատվությունը եռաչափ կերպով արտացոլվում է  էկրանի վրա: Պատկերները խոշորացվում են մոտ 40 անգամ: Հստակ երևում է գոյացության կառուցվածքը, գույնը, մելանինի ու հեմոգլոբինի կոնցենտրացիան: 

Անցկացվող  ուսումնասիրությունը բժշկին որոշում ընդունելու հնարավորություն է տալիս․ կա՛մ պարբերաբար ուսումնասիրել նորագոյացության փոփոխությունները, կա՛մ շտապ կարգով հեռացնել: 

Այս բազմատեսակ պատկերը հնարավորություն է տալիս կարճ ժամանակահատվածում ռեալ տեղեկություններ ստանալ մաշկի՝ ցանկացած տեսակի գոյացությունների վիճակի մասին:

Հետազոտության տվյալները տրամադրվում են այցելուին:

Տեղեկությունները պահպանվում են նաև տվյալների բազայում: Այն հնարավորություն է տալիս համեմատել ցուցանիշները: Հետևել նորագոյացության վիճակին: 

Ծառայության առավելությունները՝

  • արագություն,
  • ճշգրտություն,
  • ցավի բացակայություն,
  • ոչ ինվազիվություն,
  • հստակություն: 

Ապացուցված է, որ սիասկոպիայի օգնությամբ մելանոմայի դիագնոստիկայի արդյունավետությունը կազմում է ավելի քան 96%: 

Ուսումնասիրված տեղեկությունների վրա հիմնվելով՝ Ավանտայի մաշկաբաններն ըստ անհրաժեշտության այցելուին նշանակում են խալերի հյուսվածքաբանական հետազոտություն: 

Հեռացումները բացառապես կատարվում են՝ ելնելով ստացված ցուցանիշներից:

Խալերի դիագնոստիկան մելանոմայի վաղ հայտնաբերման և կանխարգելման լավագույն տարբերակն է: 

Ժամանակին դիմեք մասնագետի, ով կնշանակի անհրաժեշտ հետազոտությունները:

Ավանտա նորարարական բժշկական կենտրոնում խորհրդատվությունն անվճար է: