Բարորակ նորագոյացությունների տեսակներ, որոնք հեռացվում են ELLMAN տեխնոլոգիայի օգնությամբ. 

 • պտկիկի հեռացում
 • խալերի հեռացում
 • գորտնուկների հեռացում
 • ֆիբրոմների (բարորակ թելքուռուցքների) հեռացում
 • կերատոմների հեռացում
 • քսանտելազմների հեռացում
 • հեմանգիոմների հեռացում
 • մաշկային եղջյուրի հեռացում,- կոնտագիոնային մոլյուսկի հեռացում
 • կոշտուկների հեռացում
 • աթերների հեռացում
 • բազալիոմների հեռացում
 • լիպոմայի (ճարպուռուցքի) հեռացում