Քիմիական պիլինգներն առանձնանում են մաշկի մեջ ներթափանցելու խորությամբ և մի քանի տեսակների քիմիական կազմով.

  • Քիմիական պիլինգներնՄակերեսային ազդեցության պիլինգներ,
  • միջին ազդեցության պիլինգներ,
  • խորն ազդեցության պիլինգներ,
  • պիլինգներ ձգունության համար,
  • պիլինգների այլ տեսակներ։

Պիլինգների առանձին խմբի են պատկանում ռետինոայինները` Block- Age, որոնք մյուս տեսակներից տարբերվում են ներգործության մեխանիզմով, հյուսվածքի վրա ունեցած բազմապլան ազդեցությամբ, վերականգնման ժամկետներով։ Այդ պիլինգները շատ ճանաչված են մասնագետների և այցելուների շրջանում։ Դրանք տրավմատիկ չեն, աչքի են ընկնում արդյունավետությամբ (ACP, Lico-rice. Vellou peel- երկու օր)։

Մակերեսային ազդեցության պիլինգներ 1Մակերեսային ազդեցության պիլինգներ

Perfeitopeel – քիմիամեխանիկական ազդեցության պիլինգ – հիանալի մակերեսային պիլինգ էսթետիկական խնդիրների լուծման համար (մաշկի կազմության, ռելիեֆի բարելավում, refresh- արդյունք)։
Perfiotopeel-ից հետո կարելի է կատարել ցանկացած այլ գործողություններ:
Կարելի է իրականացնել խորը խոնավացում, իոնացում, միջին և խորը պիլինգներ, որոնց արդյունքները դառնում են ավելի ցայտուն)։
Mindalcpeel – նշի պիլինգ – մակերեսային պիլինգ նշաթթվի հիման վրա` կապված ակնեի, թառամելու խնդիրների լուծման հետ։ Հանձնարարվում է թուխ մաշկի համար։
Glycolicpeel – գլիկոլային պիլինգ – ամենաճանաչված մակերեսային պիլինգն է։ Բարելավում է մաշկի գույնը, ձգունությունը, նվազեցնում է կնճիռները։
Մակերեսային ազդեցության պիլինգներPiruvicpeel – պիրուվատային պիլինգ – նոր պիլինգ կոսմետոլոգիայում։ Արդյունավետորեն պայքարում է ակնեի, հիպերպիգմենտացման, թառամելու դեմ։ Կախված խտությունից` թույլ է տալիս աշխատել տարբեր մակարդակներում։
Salicylicpeel – սալիցիլային պիլինգ – հատկապես անցած տարիների կոսմետոլոգներին լավ հայտնի պիլինգ է:
Այն դիմացել է ժամանակի փորձությանը և շարունակում է օգնել բազմաթիվ էսթետիկական խնդիրների լուծմանը, պարզ է կատարման մեջ։

Միջին ազդեցության պիլինգներՄիջին ազդեցության պիլինգներ

ABR – պիլինգ ABR-ն ալֆա-(մրգային) և բետա- (սալիցիլային) թթուների գործողությունը (որոնք իրականացնում են թեփահանումը, հարթում մաշկի մակերեսը և կանոնավորում նրա ճարպայնությունը) զուգակցում է ակտիվ բաղադրիչների` A և C վիտամինների հետ։
Այդպիսի եզակի բանաձևի շնորհիվ, բացի պիլինգից, մենք ստանում ենք հակաբորբոքային, սպիտակեցնող և վերականգնողական արդյունք` առանց մաշկի ավելորդ վնասվածայնության։
Jessnerpeel – Ջեսների լուծույթ- դասական պիլինգ` ռեզորցինի, կաթնային և սալիցիլային թթուների հիման վրա։ Լավ վերահսկելի է, տալիս է արագ կոսմետիկ արդյունք։
TCApeel –  առավել տարածված դասական պիլինգ` եռաքլորաքացախաթթվի հիման վրա։ Թույլ է տալիս լուծել զանազան խնդիրներ` կապված մաշկի թառամելու, հիպերպիգմենտացման, պոստակնեի հետ։

Խորն ազդեցության պիլինգներ

Խորն ազդեցության պիլինգներ (Ֆենսլային պիլինգներ). վերացնում են մանր կնճիռները, հարթեցնում խոշորները, ձգում մաշկը շուրջակնակապճային և շուրջբերանային մասերում, բարելավում դեմքի ձվաձևության ուրվագծերը, լուծում մարմնի վրա ձգումների հետ կապված խնդիրները։Խորն ազդեցության պիլինգներ

Պիլինգներ ձգումների համար

Striapeel – համակցված պիլինգ է ձգումների (ստրիների) ուղղման համար։ Տվյալ պիլինգի հիմնական խնդիրն է ներգործել ձգումների վրա։
Այդ ոչ հասարակ էսթետիկական խնդիրը լուծելիս օգտագործվում է ալֆահիդրաթթուների, սալիցիլային թթվի և ռեզորցինի համալիրը։
Արդյունքում ուժեղանում են ենթամաշկի դեսկվամացիան և մաշկի ռեգեներացիան (վերականգնումը):
Սա հանգեցնում է արտահայտված կոսմետիկ արդյունքի։
Ուղղման ենթարկվում են վաղեմության ցանկացած աստիճանի ձգումները, բացի «թարմերից»։
Արդեն 10-12 գործողություններից հետո դրանց արտաքին տեսքը զգալիորեն բարելավվում է, մանր ստրիները չքանում են, խորը ստրիները` չափերով փոքրանում, անհետանում է «փայլը»։

Պիլինգների այլ տեսակներ

Պիլինգների առանձին խմբի են պատկանում ռետինոայինները` Block-Age, որոնք մյուս տեսակներից տարբերվում են ներգործության մեխանիզմով, հյուսվածքի վրա ունեցած բազմապլան ազդեցությամբ, վերականգնման ժամկետներով։
Այդ պիլինգները շատ ճանաչված են մասնագետների և այցելուների շրջանում։
Մյուս տեսակները`ACP, Licorice, Vellou peel, տրավմատիկ (վնասվածային) չեն և աչքի են ընկնում արդյունավետությամբ։