Ժամանակակից ստոմատոլոգիա

Իմպլանտավորում (սկսած)

132,000

Օրթոդոնտիկ բուժում (սկսած)

390,000

Մետաղակերամիկական շապիկներ (սկսած)

49,000

Կերամիկական շապիկներ

109,000

Ցիրկոնե շապիկներ

98,000

CEREC

154,000

Վինիրներ

109,000

Օֆիսային սպիտակեցում

130,000

Տնային սպիտակեցում

80,000

Ատամնաքարերի մաքրում (սկսած)

20,000

Ատամնաքարերի մաքրում AirFlow մեթոդով (սկսած)

28,000

Ատամի հեռացում (սկսած)

7,300

Լնդային պլաստիկա 1 ատամի շուրջ

2,750

Ատամնալիցք (պլոմբավորում) (սկսած)

18,500

Մանկական ստոմատոլոգիայում պլոմբավորումը (սկսած)

15,000